Welkom op deze site

Wij willen hier graag iets proberen te vertellen van de enorme toekomst mogelijkheden die er voor iedereen zijn, dus ook voor jou! Wij gaan niet proberen zieltjes te winnen. Je moet helemaal zelf bepalen of je dik tevreden bent met jezelf en de wereld zoals die nu is of dat je toch wel geloven wilt in een echte toekomst.

In Christus wordt het mogelijk weer in dienst te treden bij de Schepper. Die gaat eeuwig door en zegt duidelijk dat hij jou daar graag bij zou willen inschakelen. Hij heeft ons echter niet nodig. Het mag, maar het hoeft niet; dat moet je zelf weten.

De mens was bedoeld als tussenschakel tussen God en heel de schepping. Die bedoeling is onveranderd. Christus is de eerste mens die als nieuwe rentmeester en zoon van God beheer voert over al wat is. Als je bij hem wilt gaan horen krijg ook jij je rentmeesterschap terug en zul ook jij een kind van God worden. Wanneer je niet beschikbaar wilt zijn gooi je definitief je kansen overboord.

Veel lui gaan direkt vertellen dat er van christenen ook niet veel deugt. Dat is ook zo. Van christenen moet je niet te veel verwachten. Om met Würmbrand te spreken: dat zijn nog rupsen; ze moeten eerst vlinders worden. Dat hoeft jou niet tegen te houden om te gaan voor een eeuwig gelukkig leven. Kies maar wat je wilt. God roept iedereen maar hij dwingt niemand; je moet het echt zelf willen anders heeft hij niks aan je.

Klik gerust wat rond, wie weet heb je er iets aan.